سامانه نمایشگاه
 
لوح فشرده مربوط به کل مراسم افتتاحیه، اختتامیه، ارائه مقالات و حواشی کنفرانس آماده ارسال برای متقاضیان است                اختتامیه
 لوح فشرده مربوط به کل مراسم افتتاحیه، اختتامیه، ارائه مقالات و حواشی کنفرانس آماده ارسال برای متقاضیان است
دو عدد لوح فشرده (DVD) مربوط به کل مراسم افتتاحیه، اختتامیه، ارائه مقالات و حواشی کنفرانس آماده ارسال برای متقاضیان است
1392/12/04 ادامه مطلب


اختتامیه
اختتامیه اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی با حضور جمع کثیری از مهمانان کنفرانس برگزارشد.
1392/09/20 ادامه مطلب


افتتاحیه اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی برگزار شد.
افتتاحیه اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی در حالی برگزار گردید که مهمانان گرانقدری در جمع علمی این افتتاحیه حضور داشتند، چهره های علمی چون دکتر احمد¬زاده¬هروی، دکتر کریم پور، جناب آقای مهندس نبوی و مهندس کره ای(رئیس سازمان زمین شناسی).
1392/09/19 ادامه مطلب


منابع زیرزمینی شامل مواد معدنی، مواد هیدروکربوری، آب و منابع زمین گرمایی نقش مهمی در تولید انرژی ایفا می نمایند. علاوه بر این صنایع مختلف برای تولیدات خود نیازمند مواد خام مختلف زیرزمینی همانند مواد معدنی فلزی و غیرفلزی، نفت و مشتقات آن، آب و ... می باشند. برای دستیابی به این مواد نخستین گام اکتشاف آنهاست. امروزه روش های اکتشافی از حالت سنتی و معمول آن خارج شده و استفاده از روش های نوین، پیچیده و فناورانه بسیار جدی شده است. این روش ها همواره در حال توسعه بوده و به طور واضحی به ابعاد انها افزوده می شود. از جمله اهداف این روش ها کاهش هزینه های پروژه های اکتشافی است.
در این راستا دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود به عنوان یکی از قدیمی ترین مراکز آموزش عالی در زمینه اکتشاف و استخراج مواد معدنی، آب و اخیراً نفت و گاز در کشور با پشتوانه علمی و اجرایی قابل توجه به فراهم آوردن زمینه برگزاری یک کنفرانس ملی در زمینه اکتشاف منابع زیرزمینی که به عنوان یک کنفرانس مستقل تا کنون سابقه برگزاری آن در کشور وجود نداشته، نموده است.
برگزاری این کنفرانس موجب تبادل آرا و اندیشه های نوین صاحبنظران، محققین، مدیران و اساتیدی خواهد شد که سالهای متمادی از عمر گرانقدر خود را در اعتلای این مرز و بوم به منظور اکتشاف منابع زیرزمینی نظیر مودمعدنی، هیدروکربور، آب و منابع زمین گرمایی سپری کرده اند و آنچه مشخص است گردآوری اطلاعات موجود در این زمینه به خصوص موارد مطالعاتی موفق از کاربرد روش های اکتشافی باعث پیشبرد اهداف کلان اکتشافی کشور و به تبع آن دستیابی به ذخایر مواد خام مورد نیاز برای توسعه کشور و قطع وابستگی خواهد شد.
یکی از دغدغه های مهم دولتمردان و مدیران بخش های مختلف صنعت و انرژی ...
1) اکتشاف مواد معدنی
1-1 ) زمین شناسی و پی جویی (پتانسیل یابی) مواد معدنی
1-2 ) اکتشافات ژئوشیمیایی مواد معدنی
1-3 ) اکتشافات ژئوفیزیکی (زمینی، هوایی و دریایی) مواد معدنی
1-4 ) روش های چاه پیمایی در اکتشاف مواد معدنی
و ...
2) اکتشاف مواد هیدروکربوری
2-1 ) زمین شناسی نفت
2-2 ) پتانسیل یابی مواد هیدروکربوری
2-3 ) اکتشافات هیدروکربوری با استفاده از روش های ژئوشیمی آلی
2-4 ) اکتشافات مقدماتی و تفصیلی مواد هیدروکربوری با استفاده از روش های ژئوفیزیکی
و ...
3) اکتشاف آب
3-1 ) بررسی های زمین شناسی و دورسنجی به منظور تعیین پتانسیل های آب
3-2 ) ارتباط بین آب های زیرزمینی و منابع آب سطحی
3-3 ) هیدروژئولوژی و ژئوهیدرولوژی آب های زیرزمینی
3-4 ) بررسی ویژگی های کیفی و کمی آب های زیرزمینی
و ...
4) اکتشاف منابع زمین گرمایی
4-1 ) بررسی های زمین شناسی و دورسنجی منابع زمین گرمایی
4-2 ) بررسی های ژئوشیمی وهیدروژئوشیمی منابع زمین گرمایی
4-3 ) بررسی ویژگی های کیفی و کمی چشمه های آب گرم
4-4 ) روش های ژئوفیزیکی در اکتشاف و بررسی منابع زمین گرمایی
و ...
آدرس دبیرخانه : شاهـرود ، بلـوار دانشـگاه ، دانـشـکـده مـهندسـی مـعـدن، نفـت و ژئـوفیـزیک
تلفکس : 3395509 - 3393507 - 0273
صندوق پستی : 316 / کدپستی : 3619995161
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 
 10آبان ماه 1392

برگزاری کنفرانس :
19 و 20 آذرماه 1392

برگزار کننده
حامیان